Gegevens

Naam: M.E.R. barones de Vos van Steenwijk-Groeneveld, lic.
Roepnaam: Margaret
Geboortedatum: 18-08-1948
Geboorteplaats: Kopenhagen, Denemarken
Weduwe: sinds 5 mei 2001 van mr Reint H. baron de Vos van Steenwijk
Kinderen: Drie
Nationaliteit: Nederlands

Opleiding

Lagere school:Kopenhagen (Frans/Engels) en Marlot school te Den Haag

Middelbare school: Het Nederlandsch Lyceum te Den Haag, HBS.B in 1967

Universiteit: Université de Lausanne; Ecole de Sciences Sociales et Politiques. Afgerond met Licence (~drs.) ès Sciences Sociales et Psychologiques in 1971

Genève; Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales. Postdoctorale studie van Internationale Betrekkingen in 1971/72.


Disclaimer

De inhoud van deze website is onder verantwoordelijkheid van Margaret de Vos van Steenwijk tot stand gekomen.De kosten worden gedragen door de campagne van Margaret de Vos van Steenwijk.


   

Stem VVD: Stem Margaret de Vos van Steenwijk plaats 20 op lijst 3!

Ik, Margaret de Vos Van Steenwijk, UW WASSENAARSE VVD-KANDIDAAT (nu 20ste op de lijst) wil heel graag uw volksvertegenwoordiger zijn in Brussel! Het beleid in Europa dichter bij u brengen is mijn streven. Met uw voorkeurstem en die van uw vrienden en buren kan dat lukken!
Velen van u hebben op mij gestemd tijdens de ledenraadpleging vorig jaar december met het doel mij op een hogere plaats op de lijst te zetten. Daar ben ik u zeer erkentelijk voor.

Tijdens de landelijke Europese verkiezingen op 4 juni kunt u nogmaals Uw vertrouwen in mij uitspreken door te stemmen op nummer 20 van de VVD-lijst!


Voor een werkend Europa
Ik wil Europa dichter bij u brengen, naar u luisteren en u vertegenwoordigen in het Europese Parlement.

Ik ga voor banen en welvaart. De Europese markt zorgt immers voor Nederlandse banen. Onze economie is grotendeels afhankelijk van de handel met het buitenland. De VVD wil een vrije markt, maar geen losbandige markt.
Ik ga voor goede marktmeesters in Europa om Uw belangen te bewaken.
Ik ga er voor het protectionisme uit te sluiten. Jezelf opsluiten achter je eigen economische grenzen werkt tegengesteld. Iedereen is dan slechter af.

Ik ga voor onze veiligheid. De Europese criminaliteit vraagt om agenten zonder grenzen. De politie moet beter samenwerken in Europa. Ik zet mij ook in voor uw vrijheid, maar zonder veiligheid geen vrijheid.

De VVD wil een Europa, dat zich alleen richt op de kerntaken. Nederland gaat over alles binnen Nederland, behalve grensoverschrijdende problematiek. Ik wil onzinnige regelgeving in Europa stoppen, het landbouwbeleid onder de loep nemen. Europa moet met innoverende maatregelen duurzame oplossingen vinden voor ons milieu en onze energievoorziening voor de toekomst.

Margaret de Vos van Steenwijk - Voor een werkend Europa


STEM op 4 juni voor de VVD
En MAAK de VVD ZO GROOT MOGELIJK
IN HET EUROPEES PARLEMENT


Waarom is het zo belangrijk dat de VVD goed scoort tijdens deze verkiezingen?

In het Europees Parlement maken de Liberalen het verschil.
De VVD werkt binnen de ELDR-fractie (European Liberal and Democratic Party) in het Europees Parlement. Als derde grootste partij kan de ELDR telkens de meerderheid bepalen door met een van de twee grootste partijen,Conservatieven of Socialisten, mee te stemmen. Daardoor heeft de ELDR grote invloed. Hierdoor kan de VVD binnen Europa goed zorgen voor de Nederlandse belangen.

Voor de VVD is het als aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen heel belangrijk dat de VVD bij deze Europese verkiezingen goed scoort!

Wat is er voor Nederland zo belangrijk in Europa?
Wij hebben Europa nodig voor onze welvaart. Bij de economische, financiële crisis is de open Europese markteconomie nu meer dan ooit belangrijk.
Dus wel een vrije markt, maar niet een losbandige markt maatschappij. Geen markt zonder marktmeester!
De VVD wil dat Europa de open grenzen garandeert voor handel, diensten, kennis en financiële markten. Zeker Nederlanders en Nederlandse ondernemers verdienen flink aan die grote Europese open markt. Ook de Euro is economisch van groot belang. De Eurolanden hebben een sterke munt en zijn in deze financiële en economische crisis stabieler en komen naar verwachting eerder uit het dal.
Maar de VVD vindt wel dat er een goede onafhankelijke toezichthouder moet komen!
De Europese markt zorgt voor Nederlandse banen!
Ik zal werken aan de vrije markt en het tegengaan van het dreigende protectionisme!

Maar welvaart is meer:
Europa zorgt voor vrij reizen, geen belemmeringen bij in- en uitvoer, genieten van een groot assortiment veilige producten en voedsel.
Ik wil binnen Europa vechten voor onze vrijheid. Vrijheid van meningsuiting, maar ook fysieke vrijheid.
Voorlopig geen vrije toegang tot Nederland van inwoners van de laatst toegetreden staten Roemeniëen Bulgarije. Daar moet Nederland voor kiezen.

EU-uitbreiding
De VVD vindt dat eventuele nieuwe kandidaat-lidstaten- voordat zij mogen toetreden- volledig voldoen aan de EU-criteria, zoals scheiding van kerk en staat, het naleven van de mensenrechten, vooral ook die van de vrouw. Turkije is daar nog verre van .
Bovendien vindt de VVD dat we pas op de plaats moeten maken totdat de laatste toegetreden EU-landen volledig geïntegreerd zijn op alle vlakken. Als lidstaten niet voldoen aan de eisen, dan moeten landen uit de EU gezet kunnen worden, vindt de VVD.
Europa heeft al 50 jaar geïnvesteerd in democratie, vrijheid en vooruitgang. Deze successen moeten wij bewaken.

Europa heeft zijn grenzen bereikt, laten we ze nu bewaken!

MAAR...

De VVD staart zich niet blind op alles wat uit Europa komt! De VVD wil dicht bij de mensen zijn met een kleine overheid.
De VVD wil een Europa dat zich alleen richt op de kerntaken. Laat de rest over aan de nationale, regionale of lokale overheden. Nederland gaat over alles binnen Nederland, behalve grensoverschrijdende zaken en problemen. Met andere woorden, Europa gaat niet over onze diëten, maar wel over internationaal terrorisme! Op deze kerntaken moet Europa beleid maken en optreden.

De VVD vindt dat het Landbouwbeleid op de schop moet. Opgehouden moet worden subsidiegeld rond te pompen. Dat scheelt Nederland 1,5 miljard Euro per jaar! Zalm haalde al 1 miljard terug, nu nog deze 1,5 miljard.

De EU moet zich primair richten op innovatieve oplossingen voor de grensoverschrijdende uitdagingen van deze eeuw: energieafhankelijkheid, milieu, klimaatverandering, immigratie, vergrijzing, water, terrorismebestrijding en globalisering.
Globalisering brengt behalve voordelen ook nadelen;
Zoals internationale criminaliteit en terrorisme. De VVD wil dat Europol meer opsporingsbevoegdheden krijgt om dit kwaad te bestrijden zonder de privacy van het individu onnodig aan te tasten. Het voorkomen van slachtoffers gaat echter voor de privacy van de crimineel!
Europese criminaliteit vraagt om agenten zonder grenzen!
Ook op het gebied van gezondheid heeft de Europese Commissie bevoegdheden en moet die op treden bij een pandemie !

Hoe moet Europa dat doen?
Niet als superstaat en federatie, wel door samenwerking tussen staten.
Wel wil de VVD een krachtiger Europees Parlement, zodat uw gekozen volksvertegenwoordigers u beter kunnen vertegenwoordigen. Juist de VVD heeft in het EU parlement voor elkaar gekregen dat straks een meerderheid van de nationale parlementen de Europese Commissie kunnen dwingen een plan dat de nationale parlementen niet zint te herzien! De zogenaamde “Oranje Kaart Dus meer invloed van het Nederlandse parlement op Europa.

Stem VVD en geef uw voorkeurstem aan mij, zodat ik uw belang kan behartigen in Europa!

Voor meer informatie: www.vvd.nl ,www.vvdwassenaar.nl

 Huidige bestuurlijke en politieke werkzaamheden

 • Lid van de Gemeenteraad van Wassenaar (1998-heden): lid raadscommissie ruimte (1998 – sept 2005) en voorzitter verschillende raadscommissies (tot afschaffing raadscommissies in sept 2005)
 • Secretary General van International Network of Liberal Women (INLW) sinds najaar 2003,
 • Vice-voorzitter bestuur Stichting Fonds Instituut Clingendael
 • Bestuurslid UNESCO Centrum Nederland te Amsterdam (1978 tot heden, met onderbreking 1981-1985 wegens verblijf in Singapore)
 • Lid VVD Partijcommissie Buitenland sinds sept 2007 (pas sinds 1 jan '08 participerend)
 • Lid Commissie Rechten van de Mens van de NVR (Nederlandse Vrouwen Raad) sinds 2005
 • Afgevaardigde van de VVD bij ELWN (European Liberal Womens Network) vanaf 2007
 • Secretaris Stichting van Limburg Stirum Fonds (vanaf maart 2007)
 • Staflid Johanniter Vacantieweken voor gehandicapten ( 1 week per jaar sinds 2004)

Voormalige werkzaamheden Ministerie van Buitenlandse Zaken:

 • Directie Verdragen, Parlementaire Zaken in 1973 (6 maanden stage),
 • Opleiding tot ambtenaar in de Buitenlandse Dienst (“het Klasje”) 1973/74,
 • Asp. ambtenaar BD, 3de Ambassade Secretaris te Washington D.C. in 1974/1975,
 • Asp. ambtenaar BD op het Ministerie van BZ; Directie Pers en Nieuwsvoorziening (woordvoering) in 1975. Op eigen verzoek ontslag wegens huwelijk in december 1975 (in die tijd moeilijk verenigbaar)

Voormalige Bestuurlijke Activiteiten:

 • Lid Algemeen Bestuur Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (1977 – 1984) Mede oprichtster “afdeling Amsterdam”,
 • Vice-voorzitter Dagelijks Bestuur Ned. Inst. Internationale Betrekkingen Clingendael (1988-1997),
 • Lid Wijk Kerkenraad (Scriba) N.H. Kerk, Johannes kerk te Bussum (1978 – 1981),
 • Wedstrijdsecretaris Hockeyclub H.O.C. Gazellen Combinatie, HGC (1993 – 1998), Bestuurslid HGC met portefeuille Jeugd (1997 – 2000),
 • Bestuurslid Studiekring Wassenaar (1997 – 2001),
 • Regionaal Vertegenwoordigster Regio Leiden van het Damesconvent van de Johanniter Orde (tot 2000) (vakantieweken voor gehandicapten),

Voormalige VVD Activiteiten:

 • Lid Bestuur Kamercentrale ZHN VVD (voor Liberaal Vrouwen Netwerk) 2002 tot 8-5-08
 • Lid van verschillende commissies van de VVD, afdeling Bussum (1976 – 1981),
 • Secretaris en Vice-voorzitter Bestuur VVD, Afdeling en Ondercentrale Wassenaar (1988 – 1993),
 • Bestuurslid van de Kamercentrale Leiden belast met de portefeuille Vorming en Scholing, tevens Talentmanagement en plaatsvervangend afgevaardigde Eurocontact (1989 – 1997),
 • Lid Landelijke Adviesr. Vrouwen in de VVD (1988 – 1990,tot dec 2001 plv.; tot '08 land. com.lid LVN
 • Lid Landelijke Commissie Vorming en Scholing VVD (1989 – 1997),
 • Voorzitter gemeentelijke Huisvestingscommissie te Wassenaar (1990 – 1994).
   

Links


Aan het eind van het congres als het verkiezingsprogramma door alle europese partijen is geamendeerd op het podium met de voorzitter van INLW Joaquima Alemany,Annemie Neyts voorzitter ELDR en Margaret de Vos van Steeenwijk, secretaary general INLW.

Bestuur INLW in het stadhuis van Stockholm

Margaret onder de beeltenis van de heer Nobel ook in het stadhuis waar de uitreikingen van de Nobelprijzen altijd plaats heeft.

 

       
 

Powered by MchL Internet